Doradztwo inwestycyjne

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Z doświadczenia doradczego i projektowego wiemy, jak ważną rolę w procesie inwestycyjnym i późniejszym prowadzeniu działalności odgrywa właściwe przygotowanie inwestycji. Dlatego oferujemy naszym klientom wsparcie na wszystkich jego etapach, począwszy od wyboru optymalnej lokalizacji, poprzez przygotowanie montażu finansowego, aż do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych i wyboru wykonawców oraz dostawców.

Zespół Archice tworzą doświadczeni eksperci i konsultanci, którzy swoją wiedzę zdobywali m.in. współpracując z międzynarodowymi inwestorami. Pozwala nam to zaoferować Państwu wsparcie w poszukiwaniu właściwej lokalizacji, opracowanie analiz lokalizacyjnych oraz doradztwo na etapie pozyskiwania wybranej nieruchomościoparte o sprawdzonei skuteczne rozwiązania wykorzystywane przez największe firmy. Umożliwia to znaczne ograniczenie ryzyka biznesowego i prawnego związanego z wyborem lokalizacji inwestycji a także skrócenie czasusamej realizacji projektu.

W ramach oferty doradztwa inwestycyjnego wspieramy naszych klientów w podjęciu decyzji o realizacji inwestycji. Nasz zespół posiada doświadczenie w przygotowaniu studiów wykonalności, analiz opłacalności przedsięwzięć i szczegółowych biznes planów dla szerokiego spektrum projektów. Naszym klientom oferujemy również pełne wsparcie związane z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez analizę dostępnych źródeł finansowania wraz z niezbędną rekomendacją.

Naszą ofertę tworzą:

  • analiza rynku nieruchomości inwestycyjnych

  • opracowanie analiz lokalizacyjnych dla wybranych nieruchomości

  • opracowanie analiz i studiów wykonalności oraz biznes planów

  • przygotowanie montażu finansowego inwestycji wraz z rekomendacją źródeł finansowania

  • wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji

  • doradztwo na etapie pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne

  • wsparcie w zakresie uzyskiwania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji administracyjnych

  • wsparcie w procesie wyboru dostawców i wykonawców inwestycji

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie zarządzenia i rozliczania inwestycji oraz ofertą działu Architektury.

Sprawdź realizacje z tego działu