Opracowanie dokumentów strategicznych i sektorowych

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Dynamiczny i stabilny rozwój wymaga pewnych podstaw oraz właściwie dobranej strategii. Tworząc fundamenty długoterminowego rozwoju wspieramy naszych klientów w realizacji ich pomysłów i wizji. Oferujemy Państwu opracowanie biznes planów, strategii rozwoju, lokalnych programów rewitalizacji, planów gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych i sektorowych.

Nasz zespół współtworzą eksperci z wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Osoby posiadające doświadczenie biznesowe, naukowe i samorządowe. Dzięki temu, niezależnie od zakresu działalności prowadzonej przez naszych klientów, możemy zaoferować im pełne i kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie diagnozy, definiowana celów i sposobów ich osiągnięcia.

Biuro projektowo-konsultingowe Archice posiada unikalny na rynku potencjał łączenia wiedzy praktycznej wiedzy inżynierskiej z usługami doradczymi. Dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że proponowane przez nas rozwiązania są zawsze realne i „uszyte na miarę”.

Naszą ofertę tworzą m.in.:

  • strategie rozwoju przedsiębiorstw

  • biznes plany

  • strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

  • lokalne programy rewitalizacji

  • analizy atrakcyjności inwestycyjnej

  • strategie gospodarki niskoemisyjnej

  • projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

  • plany gospodarki wodno-ściekowej

Sprawdź realizacje z tego działu