Optymalizacja procesów

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Współczesne przedsiębiorstwa, stoją przed wyraźnym antagonistycznym paradoksem zarządzania, tj. „stałości-zmienności”. Z jednej strony, chodzi o dążenie do zapewnienia jak największej stabilności działania, ale z drugiej strony do nieustannej zmienności, zwiększania poziomu rozwoju i oczywiście zysku.W dobie dużych zmian rynkowych tempo dostosowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie stanowi o jego pozycji rynkowej. Poziom efektywności procesów to w zasadzie wyznacznik tempa rozwoju przedsiębiorstwa. Dziś obligatoryjnie procesy należy projektować w sposób eliminujący problemy i błędy już na początkowym etapie. Ważne jest nie tylko to „co zrobić“, ale przede wszystkim „jak to zrobić“. Mapowanie procesów pozwala na identyfikację właściwego przebiegu procesu i błedów, których znalezienie „gołym okiem“ jest często niemożliwe. Dokonanie zmian strukturalnych prowadzących do zwiększenia wydajności wyznacza kierunki optymalizacji procesu. Dzięki zastosowaniu właściwych metod i narzędzi np. reinżynieringu, powstaje proces skrojony na miarę potrzeb i na poziomie efektywności zwiększającej tempo osiagania zysku. Proces zawsze może być bardziej wydajny, zawsze należy go ulepszać, bo optymalny proces powinien być korzystny, ekonomiczny i przede wszystkim skuteczny.

W Archice oferujemy usługi projektowania, mapowania i optymalizacji procesów w obszarach:

  • Restrukturyzacji i zarządzanie zasobami pracowniczymi

  • Logistyki i łańcuch dostaw

  • Produkcji

  • Transportu

  • Relacji z klientami i dostawcami

  • Audytu wewnętrznego i zewnętrznego

  • Analizy rynku

  • Wydajności sprzedaży i zaopatrzenia

  • Społecznej odpowiedzialność biznesu

Sprawdź realizacje z tego działu