Oferta

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Naszym klientom oferujemy pełne i kompleksowe wsparcie doradcze od pomysłu aż do finalnego zakończenia inwestycji.

Dysponujemy obszerną wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz ich rozliczania. Od wielu lat z sukcesami pozyskujemy dla naszych klientów dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych oraz wspieramy ich w realizacji inwestycji.

Oferujemy Państwu również wsparcie w zakresie dwóch kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia: optymalizacji procesów i zarządzania bezpieczeństwem. Wiemy,  że w dobie dużych zmian rynkowych jak największa stabilność działalności i tempo dostosowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie stanowią o pozycji rynkowej. W Archice oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z wieloletnich doświadczeń i wiedzy naszych ekspertów. Pozwolą one Państwu wdrożyć w przedsiębiorstwie sprawdzone i skrojone na miarę rozwiązania, z których korzystają liderzy rynku.

Doradztwo inwestycyjne

Pozyskanie dofinansowania

Zarządzenie i rozliczanie inwestycji

Opracowanie dokumentów strategicznych i sektorowych

Wdrażanie polityki zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

Optymalizacja procesów

Sprawdź nasze realizacje