Pozyskanie dofinansowania

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych. Nasze projekty z sukcesem konkurowały o dofinansowanie ze środków regionalnych i krajowych programów operacyjnych a także Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Równie skutecznie wspieramy naszych klientów w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przygotowany przez nas dla Geotermii Pyrzyce wniosek uznany został przez Komisję Europejską za jeden z najlepszych projektów programu LIFE zakończonych w 2015 r.

Wspierając naszych klientów opracowaliśmy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, studia wykonalności i analizy finansowo-ekonomiczne dla przedsięwzięć dofinansowanych łącznie na kwotę ponad 3 miliardów złotych. Wśród nich znalazły się projekty przedsiębiorców i sektora publicznego, dotyczące m.in.:

 • innowacji produktowych i procesowych,

 • infrastruktury transportu publicznego, morskiego i lotniczego,

 • infrastruktury drogowej,

 • poprawy efektywności energetycznej,

 • odnawialnych źródeł energii,

 • infrastruktury turystycznej i kulturalnej,

 • rewitalizacji,

 • gospodarki wodno-ściekowej.

Oferujemy naszym klientom indywidualne podejście do każdego projektu i zakres wsparcia uszyty na miarę Państwa potrzeb.

Oferujemy:

 • opracowanie biznes planów

 • opracowanie studiów wykonalności

 • przygotowanie wniosków o aplikacyjnych

 • przygotowanie i kompletację załączników do wniosków aplikacyjnych.

Sprawdź realizacje z tego działu