Zarządzenie i rozliczanie inwestycji

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Wiemy, że skuteczne przygotowanie projektu i pozyskanie jego finansowania to jedynie połowa sukcesu. Dlatego też wspieramy naszych partnerów również na etapie realizacji inwestycji oferując pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu. Oferujemy usługę Zastępstwa Inwestycyjnego (inwestor zastępczy) w oparciu o zaplecze i kompetencje gwarantujące należyte wywiązanie się z powierzonej funkcji. Zespół naszych ekspertów i konsultantów posiada wiedzę oraz doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu szerokiej palety projektów, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od początku działalności z sukcesem rozliczyliśmy projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków regionalnych i krajowych programów operacyjnych, środków Komisji Europejskiej, czy też NFOŚiGW i WFOŚiGW. Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy.

Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów w oparciu o procedury FIDIC oraz rozliczaniu projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej możemy również zaoferować Państwu dwie kompleksowe usługi zarządzania projektem inwestycyjnym:

  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, lub

  • pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

W obydwu przypadkach ciężar planowania, kontroli i koordynacji przebiegu robót budowlanych przeniesiony zostaje ze służb inwestora na nasz zespół ekspercki. Dodatkowo w przypadku pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego w ramach naszych obowiązków znajduje się rozliczenie finansowe projektu.

Sprawdź realizacje z tego działu