Realizacja
wizji i marzeń
poprzez wiedzę
i doświadczenie

Doradztwo inwestycyjne

Z doświadczenia doradczego i projektowego wiemy, jak ważną rolę w procesie inwestycyjnym i późniejszym prowadzeniu działalności odgrywa właściwe przygotowanie inwestycji. Dlatego oferujemy naszym klientom wsparcie na wszystkich jego etapach, począwszy od wyboru optymalnej lokalizacji, poprzez przygotowanie montażu finansowego, aż do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych i wyboru wykonawców oraz dostawców.

Pozyskanie dofinansowania

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych. Nasze projekty z sukcesem konkurowały o dofinansowanie ze środków regionalnych i krajowych programów operacyjnych a także Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Równie skutecznie wspieramy naszych klientów w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przygotowany przez nas dla Geotermii Pyrzyce wniosek uznany został przez Komisję Europejską za jeden z najlepszych projektów programu LIFE zakończonych w 2015 r.

Zarządzenie i rozliczanie inwestycji

Wiemy, że skuteczne przygotowanie projektu i pozyskanie jego finansowania to jedynie połowa sukcesu. Dlatego też wspieramy naszych partnerów również na etapie realizacji inwestycji oferując pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego. Zespół naszych ekspertów i konsultantów posiada wiedzę oraz doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu szerokiej palety projektów, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Opracowanie dokumentów strategicznych i sektorowych

Dynamiczny i stabilny rozwój wymaga pewnych podstaw oraz właściwie dobranej strategii. Tworząc fundamenty długoterminowego rozwoju wspieramy naszych klientów w realizacji ich pomysłów i wizji. Oferujemy Państwu opracowanie biznes planów, strategii rozwoju, lokalnych programów rewitalizacji, planów gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych i sektorowych.

Wdrażanie polityki zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

Zmieniająca się rzeczywistość stawia zarówno przed sektorem prywatnym, jak i publicznym nowe wyzwanie – zapewnienie bezpieczeństwa działania przedsiębiorstwa w warunkach zwiększonego ryzyka operacyjnego i biznesowego. W Archice oferujemy Państwu możliwość skorzystania z wieloletnich doświadczeń i wiedzy naszych ekspertów, którzy pomogą Państwu we wdrożeniu polityki zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym a tym samym wzmocnieniu odporności przedsiębiorstwa na współczesne zagrożenia.

Optymalizacja procesów

Współczesne przedsiębiorstwa, stoją przed wyraźnym antagonistycznym paradoksem zarządzania, tj.  „stałości-zmienności”. Z jednej strony, chodzi o dążenie do zapewnienia jak największej stabilności działania, ale z drugiej strony do nieustannej zmienności, zwiększania poziomu rozwoju i oczywiście zysku. W dobie dużych zmian rynkowych tempo dostosowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie stanowi o jego pozycji rynkowej.

Jesteśmy
specjalistami w
swojej dziedzinie.

Nasz zespół tworzą najlepsi konsultanci i eksperci.
Jesteśmy nastawieni na Państwa sukces i nie boimy się wyzwań.
Poprzez wszechstronne i zindywidualizowane podejście do
projektów potrafimy sprostać wymaganiom każdego klienta.

Partnerzy

Jesteś zainteresowany
współpracą?