Zarząd i Administracja

Dział Consultingu

Dział Projektowy

Projektanci branżowi

W naszym zespole posiadamy doświadczonych projektantów w branży konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, hydrotechnicznej i ochrony środowiska.
Współpracujemy z technologami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń poż i bezpieczeństwa i higieny pracy.