Krzysztof Stępniewski

Prokurent / Dyrektor Finansowy

e-mail: k.stepniewski(at)archice.eu

Absolwent AGH, magister inżynier zarządzania. W firmie jest odpowiedzialny za finanse. Specjalista do spraw analiz finansowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł kapitału, posiadający rozległą wiedzę m.in. z zakresu analiz i prognoz finansowych, tematyki Funduszy Unii Europejskiej, negocjacji, finansów, zarządzania. Współpracował z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Ernst & Young Sp. z o.o.

Nie boi się wyzwań. Posiada doświadczenie w tworzeniu analiz ekonomicznych dla najbardziej złożonych inwestycji np. obiektów liniowych (dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko-Legnica - A4 - wartość inwestycji 1,7 mld zł) inwestycji lotniskowych ( we Wrocławiu, Legnicy, Krosna, Modlina, Szczecina.)

W swym dorobku ma opracowanie kilkudziesięciu znaczących opracowań części ekonomicznych i finansowych, biznes planów, studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo prowadzi doradztwo finansowe, kontrolę sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, sporządzanie prognoz finansowych dla banków i Instytucji Unijnych. Ekspert ds. ocen projektów dla instytucji wdrażających na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym.

Posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli Tajne, UE oraz NATO Secret.


Krzysztof Stępniewski