Ewelina Bożacka

Prezes Zarządu

e-mail: e.bozacka(at)archice.eu

Ewelina Bożacka tworzy tę firmę od samego początku tj. od 1998 roku.Jest odpowiedzialna za funkcjonowanie firmy i ekspansję na nowe możliwości rozwoju.

Ewelina ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Budownictwa i Architektury i uzyskała dyplom mgr inżyniera architekta. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 69/Sz/2001. Od 15 lat z sukcesem realizuje liczne projekty budowlane i wykonawcze z zakresu budownictwa kubaturowego wysokospecjalistycznego.

W swoim dorobku ma projekty budownictwa przemysłowego (hale o różnym zastosowaniu, elektrociepłownie itp), użyteczności publicznej (opera, hale wielofunkcyjne, kina, galerie handlowe, itp.), jak również mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa społecznego, sportowego.

Pracowała z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Scott Wilson Kirkpatrick& Co. Ltd; Ernst & Young Sp. z o.o. przy realizacji najbardziej prestiżowych projektach w Polsce tj: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Lotniska: we Wrocławiu, Szczecinie i Krośnie.

Konsultant, który ma doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne w tym z UE od 1999 roku. W swym dorobku ma opracowanie kilkudziesięciu znaczących opracowań aplikacyjnych do UE dla inwestycji z zakresu obiektów kubaturowych (kultury, szkolnictwa, pomocy społecznej ,sportu itp.) drogowych , które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 4 mld zł i mające znaczący wpływ nie tylko na rozwój regionów ale i kraju.

Brała udział w realizacji projektu zarówno z programów przedakcesyjnych tj. Phare, Ispa ,Interreg jak i poakcesyjnych z linii budżetowej 2004- 2006 tj. ZPORR, PO - Transport i w programach obecnych tj. Regionalnych Programach Operacyjnych, PO infrastruktura i Środowisko.

Prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie (2005 rok). W ramach projektu Pipeline prowadziła szkolenia dla organów Jednostek państwowych w tym Paneli Ekspertów z zakresu przygotowania i wdrażania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z UE. Obecnie ekspert ds. ocen projektów dla instytucji wdrażających na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach zespołu PM Group Polska opracowywała Niebieskie Księgi dla projektów transportowych.

Posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli Tajne, UE oraz NATO Secret.

Ewelina Bożacka