Jan Jarmusz

Prokurent / Kierownik Działu Consultingu

Tel: +48 531 557 252
e-mail: j.jarmusz(at)archice.eu

Od 2010 roku związany z doradztwem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym. Brał udział w przygotowaniu ponad 20 wniosków o dofinansowanie ze środków regionalnych i krajowych programów operacyjnych, Komisji Europejskiej (program LIFE), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych. Współautor studiów wykonalności z zakresu inwestycji kubaturowych, transportowych i infrastrukturalnych. Brał również udział w przygotowaniu opracowań analitycznych dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej oraz strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym.

Jan Jarmusz