Ryszard Pozorski

Doradca i konsultant w zakresie SMS

e-mail: consulting(at)archice.eu

Doradca i konsultant w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych. Audytor wiodący Systemu zarządzania jakością 9001-2000. Praktyk w zakresie definiowania procesów w obszarze bezpieczeństwa, oraz ich optymalizacji na poziomie organizacji. Współautor szeregu procedur i programów zwianych z zapewnieniem bezpieczeństwa i budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem na poziomie podmiotu gospodarczego i jego bezpośredniego otoczenia. Współautor szeregu analiz i ocen ryzyka w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego i organizacyjnego, współautor opracowań w zakresie minimalizacji zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością i realizacją procesów inwestycyjnych. Specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, tworzeniem programów rekrutacji personelu na poziomie organizacji. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie przygotowania i realizacji programów rozwoju instytucjonalnego. Aktywny instruktor w zakresie szkoleń związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz szkoleń związanych z budową i podnoszeniem świadomości wśród pracowników firm w zakresie bezpieczeństwa.

Ryszard Pozorski