dr inż. Maciej Jarmusz

Doradca i moderator dla SMS

consulting(at)archice.eu

Specjalista w zakresie automatyki kompleksowej i obiektowej oraz systemów sterowania i zarządzania operacyjnego. Doradca i moderator oraz twórca wielu procedur dla systemów zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym (Safety Management System - SMS). Posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami kwalifikacyjnymi (stowarzyszenia przewoźników lotniczych IATA/ATDI ) w zakresie :

·         Zarządzania operacyjnego na lotniskach w tym 12 letni staż jako dyrektor zarządzający dużym przedsiębiorstwem i 6 letni staż jako osoba odpowiedzialna za zachowanie standardów bezpieczeństwa operacyjnego (Safety Manager)

·         Optymalizacji procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

·         Wdrażania i nadzoru nad realizacja mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym na lotniskach

·         Planowania i zarządzania działaniami w sytuacjach kryzysowych na lotniskach

·         Szkolenia personelu w ww. dziedzinach (łącznie ok.50 kursów dla personelu lotnisk w Goleniowie, Poznaniu i Wrocławiu i oraz innych firm lotniczych w dziedzinie SMS, bezpieczeństwa i ochrony oraz zarządzania zasobami załogi (Crew Resource Management - CRM)

poparte udokumentowanym doświadczeniem zawodowym - badawczym, analitycznym i szkoleniowym w tym m. in.:

·         Wieloletniego pracownika naukowego i wykładowcy Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego)

·         Instruktora wdrażającego i nadzorującego mechanizm SMS w tym Safety Managera w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów

·         Koordynatora i członka interdyscyplinarnych zespołów wdrażających znaczące projekty naukowo- badawcze i inwestycyjne

·         Konsultanta nowych aktów legislacyjnych

Autor :

·         Licznych opracowań naukowo badawczych i projektów zakończonych wdrożeniem oraz stosowanych praktycznie procedur z zakresu zarządzania operacyjnego i SMS.

·         Licznych procedur, analiz bezpieczeństwa i analiz ryzyka operacyjnego oraz inwestycyjnego

·         Kilkudziesięciu multimedialnych materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu: SMS, CRM, działań w sytuacjach kryzysowych i etc.dr inż. Maciej Jarmusz