dr Magdalena Lazarek-Janowska

Doradca i konsultant

Tel: +48 531 557 252  
e-mail: consulting(at)archice.eu


Specjalista rozliczeń projektów finansowanych zarówno ze środków unijnych jak i prywatnych. Swoją przygodę z problematyką dotyczącą finansowego prowadzenia projektów rozpoczęła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. 

W Archice odpowiedzialna jest przede wszystkim za sterowanie oraz finansowe rozliczenie projektów, koordynacje i weryfikacje zdarzeń finansowych oraz analityczną stronę projektu. Aktywnie uczestniczy we współtworzeniu wniosków o
dofinansowanie ze środków krajowych programów operacyjnych wielu dziedzin życia gospodarczego np.: termomodernizacja, OZE, projekty badawczo-rozwojowe, sferze kultury i rewitalizacji oraz projektów „miękkich”. 

Ponadto zdobytą praktykę zawodową z sukcesem wiąże z życiem akademickim, prowadząc zajęcia z takich przedmiotów jak: polityka gospodarcza, badania rynkowe czy finansowanie projektów unijnych. W roku 2014 zdobyła stopień doktora nauk ekonomicznych, na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych m.in. Lokalnych Grup Działania, Leader +, projektów edukacji ekologicznej które ją pasjonują.

Prywatnie szczęśliwa Mama dwóch dziewczynek i żona Pana Męża :-)

dr Magdalena Lazarek-Janowska