Krzysztof Podbielski

architekt

Absolwent Politechniki Szczecińskiej - Wydział Budownictwa i Architektury kierunek Architektura i Urbanistyka - dyplom 2007.

Brał udział przy opracowaniu projektów o zróżnicowanej skali i poziomie skomplikowania m.in. budynki pasywne, budynki zamieszkania zbiorowego, restauracje, SPA, budynki w technologii szkieletowej, projekty wnętrz, budynki wielorodzinne, projekty konserwacji zabytków, projekty mebli.

Krzysztof Podbielski